• Fotografija nije hobi, to je životni stil... :)

  • Uživaj u trenutku, a ne pokušavaj da po svaku cenu uhvatiš savršen kadar...

Fotografija je mnogo više od slikanja, to je filozofija života... :)